Pages

Thứ Năm, ngày 11 tháng 2 năm 2016

BOF14 - Lee Haven Jones


Một kẻ xâm nhập đột nhập vào một căn nhà sang trọng. Anh ta muốn nó. Khi chủ sở hữu đáp trả bất ngờ, tình huống lật ngược
----------------------------------
An intruder breaks into a luxurious home. He wants it. When the owner returns unexpectedly, the tables are turned.